แบนเนอร์

วิดีโอ

วิดีโอการผลิตกระดาษฐานอ้อย

กระดาษฐานอ้อย

วิดีโอการผลิต

การประชุมเชิงปฏิบัติการเคลือบเพื่อทำม้วนกระดาษเคลือบ Pe

ม้วนก้นเคลือบ PE เพื่อทำถ้วยกระดาษและชามกระดาษ

Paper Cup Fan Pringting and Die-cutting